خشکشویی انواع مبلمان

بعضی شرکت ها برای جذب مشتری بیشتر از عبارت ارزان استفاده میکنند که اگر قیمیت را زیر حد معمول پایین ببرد باید به کیفیت خدمات شک کنید!

آیا میدانید بهترین دستگاه مبل شویی در این وضعیت خطرناک کرونا با بهترین بازدهی برای مبلمان شما بدون آسیب رساندن به پارچه مبل و جیب شما کدام است؟

آیا میدانید دستگاه های قدیمی با تعویض نکردن برس های زبر و غیر بهداشتی باعث جذب بیشتر گرد و غبار و آلودگی میشوند؟؟

برخی مشکلات دستگاه های قدیمی که با تعویض نکردن برس های زبر و غیر بهداشتی باعث جذب بیشتر گرد و غبار و آلودگی در فرش میشود.

برخی مشکلات دستگاه های قدیمی :

گندیدن آب در بافت مبل ، کهنه شدن رویه مبل، نخ کش شدن رویه مبل